20/03/2015

Nostalgia :Montana

Wolf point MONTANA

MONTANA.jpg

643 WOLF POINT MONTANA.jpg

13:01 Écrit par C.fan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nostalgiastalgia |  Facebook |

11/03/2015

San Francisco

647 sanfrancisco.jpg

648 sanfrancisco.jpg

649 sanfrancisco.jpg

 

11:19 Écrit par C.fan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nostalgia |  Facebook |

10/03/2015

12h de Sebring ... Few years ago !

coupes de spa016.jpg

coupes de spa006.jpg

coupes de spa018.jpg

coupes de spa014.jpg

coupes de spa019.jpg

coupes de spa013.jpg

coupes de spa008.jpg

coupes de spa017.jpg

coupes de spa015.jpg

coupes de spa005.jpg

coupes de spa011.jpg

coupes de spa012.jpg

coupes de spa010.jpg

12:04 Écrit par C.fan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : race cars |  Facebook |

09/03/2015

US trains

trains 66.jpg

trains 67.jpg

trains 68.jpg

trains 69.jpg

trains 70.gif

13:26 Écrit par C.fan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : trains made in usa |  Facebook |

08/03/2015

Sunday's pin up

pinup681.jpg

pinup683.jpg

pinup684.jpg

12:15 Écrit par C.fan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pin up |  Facebook |

07/03/2015

Pub !

PUB 19.jpg

PUB 18.jpg

PUB 20.jpg

PUB 21.jpg

PUB 22.jpg

12:20 Écrit par C.fan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pub |  Facebook |

06/03/2015

Campers

campers.jpg

campers1.jpg

campers2.jpg

20:22 Écrit par C.fan | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

02/03/2015

Sunday's pin up

pinup678.jpg

pinup679.jpg

pinup680.jpg

14:51 Écrit par C.fan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pin up |  Facebook |